Verkorte biografie van Riekele Prins. Zie voor uitgebreidere informatie het Hoofstuk “Over Riekele Prins”

Riekele Prins woonde en werkte in Bedum en later in Groningen als schilder, tekenaar en etser. Maar vooral is hij bekend geworden door de zeer fraaie etsen die hij heeft gemaakt. Hij stond dan ook bekend als dé etser van het Groninger landschap. Echter hij maakte ook tal van landschappen en stadsgezichten uit de overige provincies in Nederland en zelfs van Belgie, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

1889 De ouders van Riekele Prins: Sytze Sjoerds Prins uit Zwaagwesteinde en Jantje van Nimwegen uit Twijzel treden in het huwelijk. Totaal kregen ze 12 kinderen.
1905 Op 25 april 1905 is Riekele Prins te Kollumerzwaag in Friesland geboren
1895-1905 Vader Prins is seizoenarbeider in Bedum bij de vlasfabriek Jakob Aalfs. (Klik op foto’s!!)
1905 Het gezin Prins vestigde zich op 18 mei in Bedum in eeen ambswoning van de vlasfabriek Aalfs. Ook twee broers van Sytze vestigden zich in Bedum en konden ook bij Aalfs aan de slag.
1917 Na de lagere school ging Riekele ook aan het werk in de vlasfabriek Aalfs als machinist van de stoomketel.
1924 De eerste olieverf schilderijen dateren uit ca 1922.
1928/30 Riekele leerde tekenen van Ties Allersma: was student aan de Museumschool in Amsterdam en later MO leeraar tekenen.
1931 Na sluiting van de vlasfabriek Aalfs werd Riekele werkeloos.
1931-1934 Volgde tekenles aan het Martinikerkhof in Groningen bij Jan Derksen Staats.
1934 RP Sloot zich aan samen met Herman van Wissen bij de Kunstkring “De Regenboog” in de St. Jansstraat te Groningen.
1935 Riekele vestigde zich als schilder/etser in een atelier aan de Noordwolderweg nr 96 in Bedum.
1938 Eerste tentoonstelling van werk van Riekele in Groningen.
1939 Het Prentenkabinet koopt 2 etsen van Riekele.
1940 Riekele ging wonen in een woonboot in het Boterdiep OZ tegenover het huis zijn ouders in een Friese Tjalk genaamd “Adriaan”.
1942 Riekele huwde in Appingedam met Paulina Henriette Eliabeth  Niezen op 15 sept.(geb.1898.)
1944 De “Adriaan” wordt door de Duitsers gevorderd en Paula en Riekele gingen tijdelijk wonen bij de familie van der Laan in Bedum aan de Schultingalaan 7.
1945 Riekele en Paula verhuizen op 30 aug 1945 naar de Helperoostsingel 18 in Groningen bij schilder Klaas Noorman.
Kennissen en vrienden:
Herman van Wissen mede kunstenaar en ploeglid
Siep Janssen reist met hem naar Limburg(o.a. Thorn)
1947 Jan Altink reist met hem naar Belgie (o.a. Brugge en Ukkel)
1946 Herman van Teerns reist met hem naar Friesland. (Bergumermeer en de Leijen.)
Bemiddelde veel tussen Riekele en de kunstverzamelaars.
De “van Teerns waren zeer goede vrienden van de “Prinsen”.
Koos Niezen Kunsthandelaar aan de A-kerkhof 5 en neef van Paula. Verkocht werk van Riekele Prins.
Dirk Harting reist met hem naar de grote rivieren ( o.a Buren)
Ruurd Elzer kunstenaar en medeploeglid
Jakob en Ruurd Clevering Boeren in Eenrum en bezoekt met hen het wad bij Pieterburen.
1947 Riekele en Paula reizen op de Solex naar Belgie, Luxemburg, Frankrijk (o.a.Dieppe in Bretagne) en reist naar Zwitserland met een kennis mee.
1948 Riekele en Paula verhuizen naar de Semarangstraat 1a in Groningen. Afgebroken en nu Albert Heyn-locatie.
1948 Moeder Jantje van Nimwegen overleed op 10 dec en werd 79 jaar. (klik op foto’s voor vergroting!)
1950 Riekele sloot zich aan bij de kunstenaarskring “De Ploeg”.
1951 Riekele ontvangt opdracht van J.B. Wolters in Groningen voor het maken van 7 schoolplaten.
1952 Riekele ontvangt de Culturele Prijs van Groningen.  (klik op foto’s voor vergroting)
1952 In dec 1952 verstrekt het Nieuwsblad van het Noorden aan de abonnees de RP kakender 1953 met 4 etsen voor ieder kwartaal (zie hoofstuk “Kalenders”)
1954 Riekele Prins overleed op 14 mei en werd 49 jaar.    (klik op de berichten voor de vergrotingen)
1956 Vader Sytze Sjoerds Prins overleed op 11 april en werd 89 jaar.
Tentoonstellingen
1938 Groningen
1946/47Verkooptentoonstelling in kunstcentrum “Prinsenhof” Groningen m. werken van o.a. Riekele Prins
1948 Tentoonstelling van 50 werken in boekhandel “De Tille” in Leeuwarden
1948 Verkooptentoonstelling van “De Grafische” in Pictura Groningen met werken van o.a. Riekele Prins
1954 Herdenkingstentoonstelling in Pictura Groningen
1964 Het museum “Het Hogeland” in Warffum
1968 Expositie Groninger Museum “Een halve eeuw De Ploeg 1918-1968” met 3 werken van R.Prins.
1968 Boerderij “Niehof” in Stedum
1970 Bedum
1974 In de Bibliotheek in Bedum
1981 Fraeylemaborg te Slochteren
1982 Bedum
2000 Groningen in het Provinciehuis
2004 Stadsmuseum Woerden. Als onderdeel van de tentoonstelling “Rust en Ruimte”
2005 Museum te Appingedam
1957 Straat in Bedum vernoemd naar Riekele Prins.   (klik op de foto voor vergroting)
jaren 70 Straat in Groningen (Hoogkerk) vernoemd naar Riekele Prins.
1977 Drukkerij Niemeyer B.V. Groningen geeft voor 1978 een kalender uit m. 6 etsen (zie Kalenders)
1978 Een ets van Riekele wordt gebruikt door de grafiche industrie als “koppermaandagprent”
1982 Lykele Jansma uit Augustinusga geeft in mei een fotoboek uit van Rieke Prins
1983 Paula Niezen overlijdt op 31 aug. in Dilgtoord te Haren en werd 85 jaar.
2006 Straat in Ten Boer vernoemd naar Riekele Prins. (klik op foto voor vergroting)