Hoewel Riekele Prins het meeste bekend is geworden door zijn vele etsen die hij heeft gemaakt, zijn er naast tekeningen ook fraaie olieverf schilderijen en aquarellen te vinden. Het aantal gemaakte schilderijen is in verhouding veel kleiner dan de etsen en tekeningen en waarschijnlijk verhouden deze schilderijen zich tot de tekeningen en etsen in ongeveer 1: 10 : 200. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de tijd die elk werk met zich mee bracht.

In dit hoofstuk zijn een aantal fraaie olieverf schilderijen op linnen te bewonderen alsmede een paar aquarellen en gouaches. Heel vaak zijn de voorstellingen fraaie wintergezichten. Riekele wist deze wintertaferelen op doek zeer fraai vast te leggen.

 • Het oudste gedateerde schilderij van Riekele Prins wat tot dusver bekend is. Gedateerd 1923!!.

                                                   

Tijdens de overzichtstentoonstelling van Riekele Prins werd wederom een zeer oud schilderij gemeld door de heer Haan uit Bedum (van drukkerij Haan) Na ondezoek bleek dat het hier ging om een jeugdwerk uit 1923 welke van een voorbeeld door Riekele is nageschilderd. Het bleek tevens dat het hier ging om het oudste gedateerde werk van Riekele wat tot dusver is bekend. Duidelijk is ook dat de schilderkunst bij zijn 18 jarige leeftijd nog niet geheel tot ontwiikkeling is gekomen gezien het matige werk qua schilderskunst.

 • Oud schilderij van Bedum uit 1924

                                   

Roel Smedinga woonde in het jaar 1953 met zijn ouders aan de weg “Wroetende Mol” in Bedum en was ca 10 jaar. Zoals het gebruikelijk was in die tijd werd door hem de omgeving van de ouderlijke woning afgestruind op zoek naar alles en nog wat.

Zo werd ook een oude gracht van een afgebroken boerderij aangedaan ter hoogte van de Sportlaan in Bedum. Met de bedoeling dat de gracht wel eens gedempt zou worden was het toen nog gebruikelijk (ook door de gemeente!) deze vol te storten met puin en ander afval. Natuurlijk trok deze “troep” de aandacht van Roel en die ontdekte tussen de rommel een oud schilderij zonder lijst. Hiermee thuis komende werd het ook door de ouders van hem geadopteerd en boven het trapgat gehangen. Het was gesigneerd met “R.Prins” en gedateerd met “1924”. Het werd al gauw duidelijk dat het werk van bekende kunstenaar Riekele Prins was. Toen Roel later het ouderlijk huis verliet ging het schilderij natuurlijk mee.

Het werd vervolgens gerestaureerd en gelijst door een bekend lijstenmaker in Groningen en hing met veel plezier ca 50 jaar in de kamer van Roel en zijn vrouw op verschillende woonlocaties .

Het schilderij is nog wat primitief geschilderd en gesigneerd en moet gezien worden als een jeugdwerk (hij was toen ca 19 jaar). Later is de “kunst” van Riekele nog met sprongen vooruit gegaan na lessen van Ties Allersma en Jan Derksen Staats en natuurlijk door veel ervaring.

Nog aparter is dat Roel nog een groot aantal jaren heeft gewoond boven de oude voormalige gracht aan de Sportlaan op nummer 8 en dus vaak vertelde dat het schilderij onder zijn eigen huis door hem is gevonden

.                                   

Een variant van het bovenstaande schilderij van Roel Smedinga en behoorde tot het bezit van de Bedumer Fred Kruizinga. (voorheen kapper aan de Emmalaan) Fred heeft het uit de familie verkregen. Het schilderij is  altijd in de familie geweest tot 2022 en waarschijnlijk gekocht van Riekele  indertijd. Het is ongeveer van hetzelfde jaartal als het schilderij van Smedinga van ca 1924 en dus wederom een zeer vroeg werk of wel een jeugdwerk van Riekele Prins. Echt Bedum ten voeten uit met de “3 torens”. De wijze van signeren verraadt ook een vroeg jaartal. Het is een fraai tijdsbeeld uit de jaren 20 van Bedum. Het werk komende uit de erfenis van Fred is verkocht aan de Bedum-verzamelaar Theo Matthijs.

 • Schilderij als verjaardagscadeau voor meester Eelkema van de Openbare Lagere School in Bedum in 1924.

                                     

Een vroeg schilderij welke in 1924 door de leerlingen van klas 7 en 8 als verjaardagscadeau is gegeven aan meester Eelkema. Ook Pietje Prins de zus van Riekele zat in deze klas. Natuurlijk heeft Pietje haar broer gevraagd het werk te vervaardigen en zie een overzicht van de klassen aan de achterkant van het werk. Klik hierop voor een vergroting. Ook Ties Allersma de eerste “tekenleraar” van Riekele zat in deze klas. Eigenlijk fugeerde Riekele vaak als een soort van “cadeauwinkel” want verder was er in die tijd op cadeau gebied nauwelijks iets te krijgen!

 • 2 schilderijen van de 3 torens van Bedum. Naar voorbeeld geschilderd en situatie van voor 1911

                                               

.                                 Zie naast het schilderij een ansichtkaart van voor 1911 welke waarschijnlijk als voorbeeld heeft gediend.

                           

.                                              Zowaar van boven genoemde ansichtkaart een aquarel. (foto Truus Wierda)

 • Gouache van de Walfriduskerk van voor 1911.

                                                      

Geschiedenis van de kerktoren:

De kerktoren kende in beginsel een Romaanse kap en werd later hoger opgetrokken en kreeg een prachtige naaldspits (de hoogste van de ommelanden, 236 voet). In 1816 is de torenspits teruggebracht tot een hoogte van 218 voet. In 1911 sloeg de bliksem in de toren en de spits brandde af. Pas na tien jaar kreeg de toren een platte afdekking. Bij de torenrestauratie van 1953 – 1957 werd, na afbraak van het bovenste muurwerk de huidige Romaanse kap met ruitschilden gereconstrueerd. Omstreeks 1941 is ook iets gedaan aan de toren die al jaren enorm scheef was gezakt. Om te voorkomen dat hij verder zou overhellen is een betonnen corset om de torenvoet gestort. De toren was toen ongeveer 38 meter hoog. Hij staat nog steeds scheef en is ook de scheefste van het land, maar zakt niet meer verder. Verder is er in 1999 zuiver gemeten hoe hoog de toren op dat moment was maar vooral ook hoe scheef de toren was. De toren is 35,704 m hoog en staat 2,61 meter uit het lood.

Hoewel deze dorpsgezicht van voor 1911 is, heeft Riekele Prins dit natuurlijk nooit zelf zo gezien. En toch heeft hij dit stukje geschiedenis van Bedum zo geschilderd op basis van oude ducumenten.

==========================================================================================

Gouache van de R.K.kerk in Bedum uit 1929.

.                                                        

Een fraai dorpsgezich in Bedum met de R.K kerk en kerktoren. Het werk is reeds langdurig eigendom van de oud-Bedumer familie Heres. Edo Heres erfde het van zijn vader Jan en die erfde het van zijn vader en moeder Be (rietdekker) en Riek Heres. Be was een jeugdvriend van Riekele Prins en Riekele schonk het hun  tijdens hun  huwelijk in 1929 als huwelijkscadeau.Op het schilderij staat nog de volgende vermelding of wens van Jan Heres.

.                                                                    

=========================================================================================

 • Dorpsgezicht van het Boterdiep in Bedum met op de achtergrond de 3 torens.

                                         

Een prachtig dorpsgezicht met uitzicht op de 3 torens van Bedum. De schilderij is door Riekele geschilderd naar een historisch voorbeeld van voor 1911. Dit omdat op de toren van de Walfriduskerk zich hier nog de oude torenspits bevindt. Deze spits is na een brand in 1911 van de toren verwijderd.

Van deze voorstelling zijn door drukkerij Haan in Bedum in de jaren 90 reproducties gemaakt en veel Bedumers hebben daarvan een exemplaar in het bezit. Echter niet van bovenstaande schilderij want er zijn een aantal verschillen. Dit betekend dat Riekele van deze voorstelling meer dan één heeft gemaakt

                               Reproductie

ansichtkaart Bedum

3 torens Bedum

Hierbij een ansichtkaart uit de periode 1901-1911 en gezien de boten die in het Boterdiep liggen heeft Riekele ongetwijfeld naar dit document bovenstaande schilderijen gemaakt.

=============================================================================

 • Gezicht op de Walfriduskerk te Bedum

                          

.                                Geschilderd naar oud document van voor 1911. foto Gemeente Bedum via Henk Reijsoo.

====================================================================================================

 • Dorpsgezicht van Bedum vanaf het Boterdiep op de 3 torens

.                                   

Een topstuk van Riekele Prins met een zeer fraai gezicht op de 3 torens vanaf het Boterdiep. Het schilderij is in de jaren 40/45 gemaakt en indertijd gekocht/geruild van/met Riekele door de familie “Wieringa” uit Onderdendam die het tot 2010 in bezit had. Vanaf dat moment is het beheer overgedragen aan de Administrator van deze site.

.                                                                       

Gezicht op het Boterdiep met op de achtergrond de Walfridustoren. Zeer fraaie aquarel en op de voorgrond  de tuinen van kweker Kees Balkema. (foto M. Blink)

========================================================================================

 • Schilderij van de Openbare Lagere School te Bedum in 1940

                                     

Het gaat hier over de Openbare Lagere School aan de Kapelstraat. Het schilderij heeft naast dat het zeer fraai is geschilderd ook een historische waarde omdat de geschiedenis van dit schilderij goed bekend is en staat omschreven in het boek “125 jaar Openbaar Onderwijs in Bedum” op blz. 67. Het schilderij is namelijk cadeau gegeven door de ouders van de leerlingen aan het hoofd van de school de heer Eelkema die in 1940 die de school verliet. De heer Eelkema is 22 jaar hoofd van de school geweest van 1918-1940. Het schilderij is toendertijd voor 50 gulden gekocht van Riekele Prins die het speciaal voor deze gelegenheid heeft geschilderd.

Ook hier komt het vakmanschao en grote talent van Riekele tot uiting, die met fraaie kleuren het gebouw prachtig heeft weergegeven met een zeer unieke wolkenpartij er boven. Als decor van de school is nog even de toren van de Walfriduskerk meegenomen.Veel oudere Bedumers zullen goede of minder goede herinneringen hebben aan dit gebouw welke op het schilderij prachtig tot uiting is gekomen.

De school fraai gebouwd in de Amsterdamse School stijl is gebouwd en in gebruik genomen in het jaar 1927. Het was een vervanging van de oude te klein geworden school aan de Tweede Dwarsstraat. In het jaar 1977 krijgt het gebouw een andere functie vanwege het feit dat het niet meer aan de eisen van die tijd als school voldeed. Met een nieuwe naam “De Meenschaar” geeft het vervolgens onderdak aan de Openbare Leeszaal, de muziekschool en diverse sociaal-culturele activiteiten. De OLS verhuist dan naar een nieuw onderkomen de “Togtemaarschool” aan De Vlijt.

=========================================================================================

 • Schilderij van de terp Hogebeintum in de kop van Friesland

 .                                               

De administrator heeft dit prachtige schilderij in aug 2008 over mogen nemen van de heer Foppe Jansma wonende te Westhoek en zoon van Lykele Jansma de auteur van het boek “Riekele Prins.
Dit schilderij staat ook vermeld en afgebeeld in het boek “Riekele Prins” van Lykele Jansma. 1942

===================================================================================================

 • Olieverf schilderijen van het Reitdiep

                                        

.                                                  Dit schilderij staat ook afgebeeld in het boek “Riekele Prins” van Lykele Jansma.

                                                

.                                Een prachtig schilderij van het Reitdiep bij Garnwerd. Van deze locatie zijn ook diverse etsen gemaakt.

Het schilderij is eigendom van Anna Harkema (getrouwd met Wiliam van Dis) wonende in Hudsonville Michigan USA. Anna was de oudste dochter van Jan Harkema, eigenaar van de zuurkoolfabriek in Bedum. Deze is later geëmigreerd naar Amerika

Het schilderij is als huwelijkscadeau in 1943 gekocht van Riekele op de Adriaan.

=============================================================================================================

 • 2 Olieverf schilderijen van het Winsumerdiep

                     Clip_6 zie ook de ets Clip_3 

.                                                                                                                                       ( Foto Peter van der Rol)

.                     

Links Onderdendamsterweg en rechts de oude Trekweg tussen Winsum en Onderdendam. (foto Henk Bouwes)

==============================================================================================================

 • Olieverf schilderijen met winterlandschappen van het Groninger land.

                                     

Wellicht één van de mooiste schilderijen die Riekele heeft voortgebracht en zeer kenmerkend voor zijn oeuvre met als hoofdthema “het groniger landschap” Ook het schilderen van winterlandschappen was een specialiteit van hem!

Hieronder nog een mooi vergelijkbaar winterlandschap met weilanden rond Bedum. Hierbij zien we de boerderijen wat aan de horizon.

Het schilderij is heeft naast de signatuur ook een jaardatering van 1935!

                                             

.       Het volgende schilderij is geschilderd vanaf een dijk. Waarschijnlijk in de buurt van Usquert.

  clip_18

Geschilderd vanaf een dijk. Waarschijnlijk in de buurt van Usquert. Fraai winterlandschap met boerderij Foto Omnia-Veilinghuis

.                                           schilderij wad

.                                     Een prachtig olieverf schilderij van het Groninger Wad. (foto Agnes Calkoen-Westerhof.)

.                           Helperpolder

Een prachtig sneeuwlandschap dat tot het eind bij zijn vrouw Paula thuis heeft gehangen, waarschijnlijk een lievelingstekening. Volgens de overlevering heet het “Het Esserveld”, maar ik betwijfel dat want een dergelijke locatie met bomen bij de percelen is niet te vinden in het Esserveld (er is bij Essen weinig veranderd sinds die tijd, een rustig stukje Haren) en er zou dan ook een spoorlijn moet zijn tussen de locatie en de molen. Een soortgelijke molen (De Helper) stond in de Helperpolder, nu De Wijert-Zuid, en kon op deze wijze gezien worden vanaf de Verlengde Hereweg 177, waar tot de jaren ’90 een weilandje was. Daarom denk ik zelf dat het de Helperpolder is. Mogelijk is het uit de tijd dat de familie Prins aan de Helperoostsingel woonde, want toen ging Riekele nogal eens ten zuiden van de stad schilderen.    Aldus info en foto van  Edward Maatjes.

=====================================================================================================

 • Schilderij met boerderij bij Ellerhuizen. (Jeugdwerk)

                                     

Een prachtig schilderij van een typisch groningse boerderij met schuur en stookhut. Nog fraai hier afgebeeld met veel riet op de schuren zoals het hoort. Als je goed naar het schilderij kijkt dan zie je zelfs de okergele plavuizen liggen op de vloer in de kelder. en de haverkist op het achterdeel………….. Ja die Riekele heeft ook hier niet stilgezeten!

Toch is het schilderij nog wat amateuristich geschilderd en ontbreekt nog de vaste hand die Riekele later eigen is.Het is dan ook een zeer vroeg schilderij van hem. Het schilderij is voor f 2.50 gekocht van Riekele!

Hierbij nog enige aanvullende gegevens:

.                                    

.                                    Als dit juist is dit schilderij geschilderd in 1921 en het oudst bekende schilderij van Riekele Prins

Hierbij de locatie in 2010:

=========================================================================================

 • Schilderij met winterlandschap (Jeugdwerk)

                                            

Ook dit schilderij is een vroeg schilderij en ook aan de signatuur te zien welke nog niet de vaste vorm van later heeft gekregen.Gezien het niet de stijl is van Riekele en ook geen gronings landschap zou het nageschilderd kunnen zijn van een voorbeeld. Dat deed Riekele in zijn beginjaren wel meer.

=========================================================================================

 • 3 olieverf schilderijen van dorpsgezichten in Bedum “De Kamp”

        

Het mooiste oude dorpsgezicht van Bedum met zicht op het einde van “De Kamp” Hier woonden veel oud Bedummer families voor en na de oorlog. Om te beginnen kijken we links op het huis van de familie van Kees Balkema met een kwekerij in groente, druiven en bloemen op het terrein daarvoor tot aan de Boterdiep. In het huisje aangrenzend woonde de familie van der Velde en daarnaast op het schilderij (en werkelijkheid er tegenover) de fam. Jan van Dijken (werkte bij Kees Balkema)en als volgende huisje de familie Mulder. Verder kunnen genoemd worden de familie Smit, nog een familie Jan van Dijken en Rieks Mekkes (de putjesschepper van Bedum) en klompenmaker Postmus

                                          Foto H. Postma

Wellicht één van de mooiste schilderijen die Riekele heeft gemaakt met een detailgezicht van het schilderij hierboven afgebeeld.Het schilderij is in 1950 cadeau gegeven aan Harmannus Haan en zie hieronder de info:

.                                           

=====================================================================================================

 • Schilderij van winterlandschap aan de Wolddijk

.                               Foto W.R. Frieling Beilen

.               Een zeer fraai schilderij van het groninger landschap en heel kenmerend!! De eigenaar W.R. Frieling is hier op Wolddijk geboren toevallig!!

De locatie is in de buurt van de boerderij Woldweg 52 en de omegeving heet “De Poel”. Hier is de Wolddijk in 1573 doorgebrokenen en onstond er een kolk of een poel. De dijk is in een lus om de poel heen hersteld.

=====================================================================================================

Landschapschilderijen

                

Een fraai schilderij met een mooi decor en zowaar een paard.                                    Toornwerd met woning aan de Ossengang

Mensen en dieren zijn zeer schaars op werken van Riekele. (foto M. Oostinga Bedum)

Dit schilderij is een huwelijksgeschenk van Riekele gegeven

aan de timmerman Martini van Westerdijkshorn. Locatie is

in de buurt van Valom (bij Uithuizermeeden) 1936

——————————————————————————————————————————————————————————–

 • Schilderij van het perseel stationsweg 15 in Stedum.

                                       

In opdracht geschilderd door Riekele voor de voormalige bewoonster in 1935. Niet gesigneerd maar volgens overlevering van de familie door Riekele Prins geschilderd en is geheel naar zijn stijl. De huidige situatie is geheel gewijzigd:

——————————————————————————————————————————————————————————–

.                                           

Dit is een schilderij welke Riekele in 1953 heeft gemaakt voor J.B. Woters Groningen ten behoeve van het maken van een schoolplaat. Het schilderij is thans in het bezit van het Onderwijs Museum. Zie ook het hoofdstuk “schoolplaten”

———————————————————————————————————————————————————————————

                                 

.                                            Het huisje van Boeskoolboer Oldenburger te Westerdijkshorn 16 (Eigendom J.F. van Wissen)

                              Eigendom Frans Hugelier (familie in België)

Een vroeg (jeugd)werk van een landschap met zowaar een reiger (Riekele heeft nauwelijks dieren op werken aangebracht)

.                                  via Henk Reysoo

.                    Een sfeervol schilderij met een veel voorkomend thema. Waarschijnlijk naar een voorbeeld geschilderd. Gedateerd 1930.

——————————————————————————————————————————————————

                                               

.                                                                                                    Boerderijen bij Emmen.


.

Garrelsweer rond 1912 en geschilderd naar een document    

Het middeleeuwse kerkje is rond 1912 afgebroken na de bouw van een nieuwe kerk. Ook het “Hoogholtje” is er niet meer

.                                                     

.                                                              Locatie onbekend maar lijkt op een rand van een wierdendorp.