Riekele Prins op school (klik op de foto’s voor vergrotingen!!)

Hier zien we een helder uitziende Riekele Prins (7 jaar) op de schoolfoto en links zijn zusje Jantje en rechts zijn zusje Jitske. Kennelijk was Riekele een goede leerling gezien de goede cijfers in het onderstaande rapport, welke steeds keurig is ondertekend door zijn vader Sytze.

 • Enige jeugdfoto’s van Riekele

      

Een soort van statie foto. Hier is Riekele 10 jaar.

Jeugdfoto Riekele Riekele als jongeman (foto F, H, Prins)

                                           

.                                               1922 Riekele als 17-jarige achter zijn schildersezel

De ouders van Riekele Prins: Sytze Sjoerds Prins en Jantje van Nimwegen

                      

Links op de foto bevinden Heit en mem en                                                                                        Heit en men

rechts oom Romke Prins en Klaaske Veenstra.

Mem en zus Pietje

 • Foto’s van de kennismaking van Riekele en Paula in Lieveren op 7 juli 1942

  lieveren jul 42 tip

          rp1a                          rp1

4 foto’s met de kennismaking van Riekele met Paula op 7 juli 1942 in Lieveren. De vriend van Riekele Eppo Westerhof en zijn vrouw Fennie Westerhof-Niezen hadden als gezin in Lieveren een vacantiehuisje “De Tip” gehuurd. Zij nodigden Riekele en een nichtje van Fennie t.w. Paula Niezen samen uit voor een dagje op bezoek. Uit deze koppelingspoging is de romance ontstaan tussen Riekele en Paula. Ze trouwden 15 sept 1942. (2e 3e en 4e foto van Agnes Calkoen-Werhof)

.                                                             

.                                                             Den Haag nov. 1942. Hier zijn ze 2 maand getrouwd.

                    

1953 in de Semarangstraat 1a

                       

          

       

Riekele en Paula met zijn zus Jantje met haar zoon Frans Hugelier.                                                Paula met een nichtje.

 • Riekele Prins

Op bezoek bij de van Teerns aan de Ceramstraat nr 30 in 1953.

Aan de wand hangt het schilderij (bovenste) “Winterlandschap bij Emmen”

 • Riekele als muzikant van Muziekvereniging Concordia

van links naar rechts (foto is van ca 1922):

boven : Henk Heres(verhuisd naar Raalte en zie “brieven”), Riekele Prins ( met tuba), Tiedes Smilda, Hidde Bosman, Fokko Spinder.

midden :Roelf Goossen, Cees Bosman, Kees Zevenbergen(2-11-1906), Sjoerd van Nimwegen, Egbert Smilda, Evert Streurman, Jan Streurman, Adolf Evenhuis,

onder : Kees Spinder, Jelle van Nimwegen, Theo Tingen (muziek leraar), Hendrik Smilda, Bé Heres.

De muziekvereniging Concordia in 1929 . Riekele: Zie pijl

         

Riekele met tuba.

                                                 

.                                                                         Riekele speelt ook Cello.

                        

Hier met de neven “Goossens” (toen was roken nog heel gewoon)                        Nogmaals Riekele met de Goosssens.

Riekele Prins aan het werk bij zijn etspers

In de Semarangstraat 1a in 1953, Na zijn dood is de etspers naar een zuster van Paula gegaan.

        

Riekele Prins in zijn werkkamer.                                                    

         

In de Semarangstraat 1a in 1953                                     Locatie “atelier” in de loods van Vogelzang in de jaren 30.

Riekeke Prins op locatie voor het maken van een ets.

Hierj maakt Riekele een schets van kasteel Wilz in Luxemburg. Deze foto zat achter op een ets geplakt!

Portretten van Riekele Prins: pentekening en olieverf schilderij

         

15-9-1947 door Herman van Wissen                                                          Door Gerda van der Wal

Pasfoto’s Riekele Prins (1939)

                      

                     

Riekele (links) met Jans Goossen.                                         Riekele (in midden) met rechts neef Sjoerd Prins (zoon van zijn

.                                                                                                        oom Klaas Prins) Klaas was de broer van Sytze Prins.

                                          

Neef Sjoerd Prins (zoon van oom Klaas prins en broer van Sytze)                       Riekele tussen Jans en Andries Goossen.

                                  

Met karakteristieke sigaret………….

                  

Riekele in de boom met neefje Albert Goossen.        “Fotograaf” Riekele Prins van Lodewijk Bode met hondekar 1932.

          

Riekele werkte tijdelijk bij de teerploeg van de Gemeente in de periode 1933. Riekele staat hier niet op gezien hij de foto’s maakte.

Een vacantie van Riekele en Paula met de familie van Teerns in Giethoorn in 1949.

                         

Het vacantiehuisje  in Giethoorn.Personen onbekend.                                               V.l.n.r. Riekele, Mevr. van Teerns en Paula

.                                                                                                                               voor het gehuurde huisje

 

De heer Herman van Teerns, van Teerns jr. (vissend), mevr. van Teerns en Paula . Riekele zit in de boot te tekenen.

Riekele en Paula zittend aan tafel.

Uitreiking van de Culturele Prijs van Groningen in 1952

Van links naar rechts: Commissaris van de Koningin de heer Ebels, Sien Jensema die de culturele prijs krijgt voor

literatuur en Paula en Riekele. foto is van 18-2-1952.

De begraafplaats in Bedum

                  

Op de begraafplaats aan de Schoolstraat in Bedum liggen Riekele (49 jaar en overleden 14 mei 1954) en Paula begraven evenals Riekeles vader: Sytze Sjoerds Prins (89 jaar en overleden 11 april 1956) en de moeder van Riekele: Jantje van Nimwegen (79 jaar en overleden 19 dec. 1948). Tevens ligt een broer van Riekele genaamd Romke in het familiegraf (24 jaar en overleden 4 april 1920). Ook zouden de andere vroeg overleden kinderen in het familiegraf zijn begraven.

Kenmerkend is te noemen dat de beide gemetselde graven in de zelfde steil fraai afsteken bij de overige graven op de begraafplaats en het is waarschijnlijk dat Riekele hier zijn creatieve hand in heeft gehad. De stenen, die zijn gebruikt, zijn oorspronkelijk van de steunberen van de toren van de Walfridus kerk geweest en zijn door bemiddeling van Haakman een vriend van Riekele voor de graven beschikbaar gesteld. Deze zijn niet voorzien van data.

In 2021 is het graf gerestaureerd door Henk Bouwes.  Dit is mogelijk gemaakt door sponsering van goede vrienden! Hierbij is een granieten plaquette aangebracht.

 

(Klik op de foto’s voor vergrotingen)

Oom en tante en neven van Riekele Prins.

Dit zijn een oom en tante en neven van Riekele Prins: Taeke van Nimwegen en Pietje Prins.

Taeke van Nimwegen was en broer van Jantje van Nimwegen ( moeder van Riekele Prins)

Pietje prins is een zuster van Sytze Sjoerds Prins (vader van Riekele Prins) en dus dubbele familie!!!

De kinderen zijn neven van Riekele Prins en hierbij dus een ook Riekele van Nimwegen!!

Tekening van Sytze Sjoerds Prins (Heit) uit 1931.

Tekening van Sytze Prins ( door Riekele)                              Olieverf schilderij van Sytze. (door Gerda van der Wal)

Schilderij van Jelle Prins Prins (broer van Riekele) Foto F,H, Prins (zoon van Jelle) en gerschilder door Gerda van der Wal.

 • 3 tekeningen van zuster Pietje door Riekele Prins getekend ca 1928

         

 • Tekeningen van overige familieleden.

           

Een neefje van Riekele Albert Goossen (2X) waar ie erg op was gesteld. Albert was de zoon van zuster Pietje. 1931

Een leuke foto van Riekele gehurkt zittend naast de bekende Ploegschilder Jan van der Zee. Deze is aan het schetsen en Riekele volgt hier aandachtig deze verrichtingen. De foto is gemaakt in Vlaanderen bij Gent en waarschijnlijk bij Sint Martens-Latem bij een kennis van Jan van der Zee en Riekele. (foto Truus Dijkstra-Holstein.)

Gustaaf Hugelier een Belgische vluchteling die tijdens de eerste wereldoorlog en in Bedum terecht is gekomen. Is getrouwd met zuster Jantje (van Riekele) en samen zijn ze na de oorlog verhuisd naar Kortrijk (Bavikhove) in Belgie.

 • Foto’s van Sjoerd Prins de broer van Riekele die woonde aan de Noorwolderweg 92.

    

Sjoerd in dienst.            Sjoerd Prins en Cornelia Lanenga.                         Gezin Sjoerd/Cornelia met Gepke Romke en Derk.

                    

Opa Sjoerd en oma Cornelia Syke Lindenmulder (1e vrouw).                                       Cornelia Lanenga (2e vrouw).

                                                  

Sjoerd met stiefzoon Derk Lanenga en Catharina Mekkes (Tine).                     Derk Lanenga met zijn opa Derk Lanenga.


Jelle en Sjoerd Prins (broers van Riekele

 • Beperkte stamboom van de Prinsen

Om beter te kunnen begrijpen wie nu wie is op de foto’s en verder in deze site genoemd, wordt hieronder een beperkte stamboom getoond van de families Prins en Nimwegen. Hierin kan de familie relatie tot Riekele worden bekeken..

 • Stamboom van de tak van Klaas Prins (broer van Sytze) Hier staan dus ook de voorouders van Riekele in vermeld. (Klik voor een verduidelijking op de 3 delen)