Verschillen in signeringen bij werken van Riekele Prins.

Riekele Prins heeft vrijwel altijd zijn creaties gesigneerd. Echter hij gebruikte verschillende wijzen van signeren voor zijn werken. Deze waren veelal afhankelijk van of het om een ets ging of om een tekening dan wel om een olieverf schilderij. Etsen werden veelal gesigneerd met voluit “Riekele Prins” in schrijfletters terwijl tekeningen en schilderijen veelal werden voorzien van “R.PRINS” in een soort hoofdletters of soms in schrijfletters. Ook de grootte ven het werk was van invloed en bij kleine werken werd de gebruikele signatuur ingekort tot zelfs tot de initialen “RP”.

De plaats van de signeringen op werken van Riekele Prins.

Etsen werden vrijwel altijd rechtsonder net onder de voorstelling op het witte (soms vergeelde) papier met potdlood gesigneerd. In een enkel geval met een soort Oostindisch ” zwarte inkt”.

Tekeningen en schilderijen werden links- of rechtsonder in het werk gesigneerd.Tekeningen vaak met potlood of met materiaal en in een kleur die gebruikt werd bij het tekenen of schilderen van het desbetreffende werk.

Er ziin ook een aantal ongesigneerde werken gevonden. Vaak als Riekele zelf niet tevreden was over het werk (wat b.v. in opdracht moest worden gemaakt) dan signeerde hij gewoon niet. Hij wilde dan dat zijn naam niet met het resutaat werd verbonden. Een voorbeeld is het schilderij van Prins Willem van Oranje.

Hieronder volgen de gebruikte signaturen die veelal op zijn werken zijn aangebracht:

 Ets met signatuur met potlood

 Ets met signatuur met potlood. Enige ruimte tussen “Riekele”en “Prins”.

 Ets met signatuur met inkt of donker potlood.

 Kleine ets met signatuur met podlood met voorletter en achternaam.

 Heel klein etsje met signatuur met podlood en alleen de initialen “RP”..

 Ets met signatuurstempel met inkt in het werk. Byzondere oplage voor “van Diepen”.

 Etsje gebruikt als nieuwjaarskaart met de namen van Paula en Riekele.

Etsje gebruikt als nieuwjaarskaart met de nmaen van Riekele en Paula. Dus door Paula geschreven.

 Tekening met R.PRINS in hoofdletters. Komt het meest op tekeningen voor.

 Tekening met R.Prins in schrijfletters.

 Klein tekeningetje met de initialen “RP”.

 Schilderij met “R.PRINS” in hoofdletter. Komt het meest op schilderijen voor.

  Signatuur op jeugdwerk uit 1924. Onder de “R” en “P” bevinden zich nog streepjes. Ook de “S” is wat langer. De signatuur is nog niet goed gevormd tot en wat instabiel.

Signatuur van een jeugdwerk uit 1923. “R. Prins is hier onderstreept via de “S”

 Een byzondere signering als indrukking in in de kaft van een mapje met etsen (1943)

——————————————————————————————————————————————————————————————

Gebruikte stempels op werken van Riekele Prins

 Atelier stempel van “RIEKELE PRINS” . (op voorstel Herman van Teerns)

 Signatuurstempel van “Riekele Prins  gebruikt op etsen,(initiatief van Paula Prins-Niezen)

    Signatuurstempel voor tekeningen (initiatief Paula prins-Niezen.) Achter op het werk waarop de stempel is gebruikt door Paula, wordt door haar op de achterkant aangegeven dat zij de signatuur heeft aangebracht,

Signatuurstempel  met “ATELIER + signatuur Riekele Prins”.(Initiatief Paula Prins_Niezen)

Na de dood van RP is er een signatuurstempel gemaakt en een atelierstempel met het doel de nog aanwezige ongesigneerde werken aanwezig in het “atelier” van RP alsnog van een zekere mate van signering te voorzien en zijn vervolgens alsnog door zijn vrouw Paula vermarkt.
Dus zelf heeft RP hier geen gebruik van gemaakt en signeerde altijd met de podlood of kwast. De werken zelf met deze stempels zijn echter authentiek te noemen en dus wel van de hand van Riekele Prins.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Dateringen van werken van Riekele PRins.

Over het geheel kan men zeggen dat Riekele zijn werken zeer weinig heeft gedateerd. Etsen zijn nooit of nauwelijks door hem gedateerd. Echter er zijn wel enige tekenigen gevonden en een schilderij waarbij achter de signatuur een jaartal staat.

Voorbeelden van 2 tekeningen met omgeving van Ide uit 1935, een schilderij uit 1935 en een ets uit 1936:

 in hoofdletters!  in schrijfletters!

 schilderij met jaartal ’35 ets met datering 1936

Het lijkt er op dat Riekele rond 1936 en daarvoor af en toe de gewoonte had werken van een jaartal te voorzien. Er zijn geen jaartallen meer geveonden van na 1936.

Het dateren van werk van Riekele Prins

Het totale tijdperk waarin werken vann Riekele Prins zijn te vinden is van 1923 tot 1954. Dus slechts zo’n 31 jaar…………

In de periode van 1923 tot 1936 zijn enkel tekeningen en schilderijen te vinden gezien Riekele pas in 1936 is begonnen met het etsen. Dus de “ets periode” is slecht 18 jaar en je kunt wel zeggen dat ie daarin niet stil heeft gezeten.

Vaak is een werk wel tot een tijdperk terug te brengen tot een naukeuriger tijdsindicatie en wel op de volgende wijzen:

  • Via het boek van Lykele Jansma. Dit boek is mede tot stand gekomen met de verzamelaar Herman van Teerns die voor Riekele veel heeft gedaan en veel van zijn werken kende.
  • Via de gedateerde reizen naar de volgende gebieden als Frankrijk, de grote rivieren , het wad en de eilanden, de reizen door Nederland enz.
  • Werken die gemaakt zijn rond Groningen vanuit zijn woonplaats Groningen. (na 1945)
  • Via info op de achterkant van het werk of op de lijst welke de eerste kopers van de werken nalieten. Soms is er een datum achter gelaten wanneer het werk b.v. cadeau is gedaan.
  • Ook geeft de authentieke lijst (als die er is) wel vaak aan of het van voor de oorlog is van daarna.
  • Via het gebruikte papier. Riekele heeft rond 1950 een soort papier gebruikt met een lijenraster. De is de zeefzijde van het papier. Op zich ware het beter geweest de andere zijde (doekzijde) van het papier te gebruiken gezien deze gladder is en altijd voor drukwerk wordt gebruikt. Maar kennelijk vond Riekele het lijnenspel wel fraai……..   (zie foto’s van het oppervlak papier door er op te klikken)

Het nummeren van de etsen

Veel kunstenaars die zich bezighouden met het etsen geven aan een ets vaak eenvolgnumme rvan de druk hieraan en tevens het totale aantal welke de oplage van een ets bedraagt. B.v. “5/9” betekent het vijfde druksel van het totaal van 9 etsen.

Bij de etsen van Riekele komt dit nummeren heel weinig voor en hierbij enige voorbeelden:

Infomatie over de locatie van etsen

In veel gevallen bevindt zich bij etsen in de linker benedenhoek eninge informatie waar zich de voorstelling of dorpsgezicht bevind. Dit is niet altijd het geval en vooral als de afbeelding voor zich spreekt of dat er geen specifieke locatie is bedoeld zoals bij een algemeen onderwerp.

voorbeeld:

 Strand van Teschelling