De geschiedenis van de eigenaar van scheepswerf Van Diepen te Waterhuizen de heer J.M. van Diepen

in relatie tot Riekele Prins.

Jan Menze van Diepen werd in 1905 in Groningen geboren en was eigenaar van de scheepswerf Van Diepen in Waterhuizen. Van Diepen woonde op een boerderij bij Fransum.Hij was een verwoed verzamelaar van kunstwerken van diverse kunstenaars waaronder tevens een aanzienlijk aantal werken waren van Riekele Prins. De heer van Diepen overleed in 1994. Vanuit een behoefte niet alleen voor zichzelf te verzamelen, maar ook anderen hiervan te laten genieten, bewerkstelligde hij dat zijn werken werden ondergebracht in de “Van Diepen Stichting”. Vanuit deze stichting worden werken uitgeleend aan diverse instellingen in binnen- en buitenland. Van hieruit werden ook werken ter beschikking gesteld aan een aantal exposities over Riekele Prins. De collectie is ondergbracht in het depot van de Fraeylemaborg in Slochteren.

http://www.vandiepenstichting.nl/exposities/Reizende_exposities2.htm

  • De scheepswerf Van Diepen.

                         

Een van de mooiste etsen van Riekele Prins met een prachtige sfeer rond de scheepsbouw aan het Winschoterdiep. Met mooie luchtpartijen en veel bedrijvigheid rond een in aanbouw zijnde coaster zoals er velen aldaar zijn gebouwd.

Nog een verhaal in het Nieuwsblad v/h Noorden.

  • Ets met een oude kastanjeboom bij het kantoor van scheepswerf Van Diepen. Geplant in ca 1850 t.g.v een geboorte van een kind uit de familie van Diepen

                                           

                                                           

Deze ets is speciaal door Riekele voor Jan Menze van Diepen gemaakt. Kennelijk heeft van Diepen één van de drukken ter beschikking heeft gesteld aan Herman van Teerns als waardering voor zijn inzet bij de tentoonstelling in Slochteren in 1981 en overige diensten. Deze epistels waren achter de ets aanwezig.

Hoe de relatie tussen van Diepen en Herman van Teerns t.a.v. Riekele Prins was geeft wel het volgende relaas aan:

Van Diepen was een niet onbemiddelde kunstliefhebber en verzamelde onder andere prenten van vroegere leden van het koninklijk huis, zgn. Oranje-portretten. Mijn vader was met van Diepen in contact gekomen en moest in die tijd voor zijn werk vaak in het westen des lands zijn. Telkens als er kunstveilingen in Amsterdam waren ging mijn vader daarheen en kocht voor van Diepen prenten voor diens collectie. Ik herinner me dat van Diepen dan tevoren bij ons thuis kwam om met mijn vader de veilingcatalogus door te nemen om te zien welke kavels interessant waren.

Mijn vader heeft ook het werk van RP onder de aandacht van van Diepen gebracht, waardoor deze ertoe is gekomen om zelf ook een collectie etsen van RP aan te leggen. Deze collectie is thans nog in tact en in beheer bij de Stichting van Diepen (Fraeylemaborg te Slochteren). De ets van de kastanjeboom op het terrein van de scheepswerf te Waterhuizen is door RP in opdracht exclusief voor van Diepen gemaakt. Deze beide etsen staat in het boek van Jansma vermeld onder no.151 en no. 152.
Aldus de zoon van Herman van Teerns de heer D. van Teerns
##################################
Relatie Van Diepen en Riekele Prins
Dat Riekele Prins grote bewondering teweeg bracht bij van Diepen blijkt ook wel uit de catalogus van de “Jan Menze van Diepen Stichting” uit 2000:
Hierbij een indruk daarover in de inleiding van deze catalogus:
                    
Hieronder 2 bladzijden uit de inleiding van de catalogus met betrekking tot Riekele Prins.
Hieronder zijn 4 werken van Riekele Prins afgebeeld die behoren tot de verzameling van de “Van Diepen Stichting” en zijn afgebeeld in de bovengenoemde catalogus.
  

############################################

De volgende werken van Riekele Prins zijn indertijd door Van Diepen aangeschaft en later onder gebracht in de ” Jan Menze Van Diepen Stichting”

           

Oosterhaven Groningen                                                                                                Scheepswerf van “Van Diepen”

            

Kerkje van Fransum                                                                                                                   Drents dorp

                     

Hunebed bij Emmen                                                                                                                             Herenhuis Ossemarkt in Groningen

                                              

Dordrecht                                                                                                                                          Elburg

                         

Landschap met bomen                                                                                                          Thorn
.                                                               

.                                                                                                              Montreuil

                                    

Etsplaat boom bij kantoor scheepswerf “Van Diepem”                                                          Etsplaat kerkje bij Fransum

De volgende werken zijn ook in de collectie van deze Stichting aanwezig maar zulllen elders ook in deze site voorkomen. Vandaar de verkleinde uitvoering. ( bij het er op klikken volgt de vergroting!)

          

Boerderij Terlaan             Bij Bedum                  Tuin dokter Frik                       Gezicht op Bedum                  Boerderij bij Bedum

       

Nieuwjaarskaart     Martinitoren                    Bij Helpman                                    Kastanjeboom bij en scheepswerf van “van Diepen”

                
Kerkje Fransum                    Fransum Kerkepad                       Fransum                       Fransum                                Kerkje Fransum

                   

Huisje Hoornediep                         Aduard                           Bij Adorp                            Bij Essen                              Bij Garmerwolde

          

Westerwijtwerd                   Oostum                            Thesinge                                Obergum                                        Bij Winsum

         

Kerkje Breede                                      Sloopschuiten Garnwerd                       Gezicht op Ameland                  Duin Schiermonnikoog

                     

Mist op de Leijen                                   Boerderij bij Anderen                         Boerderijen in Orvelte                                 Drenthe

         

Landschap Lieveren                             Diepje bij Lieveren              Vervallen boerderij Westerbroek                               Garderen

         

Ruïne Engelse kerk  Den Haag                   Spaarne                                              Spaarne                                                               Veere

                     

Landschap met boom                                                                      Montreuil                                                                Poortje St Wandrill


Bericht mei 1964