Exposities en tentoonstellingen van Riekele Prins

Tijdens het leven van Riekele Prins en ook daarna zijn diverse exposities en tentoonstellingen georganiseerd. Deze hadden een tweeledig doel. Enerzijds wilden verzamelaars hun werken van Riekele Prins voor een breed publiek tentoonstellen en anderzijds was er de mogelijkheid een werk van Riekele Prins aan te schaffen.

Dit hoofdstuk geeft een indruk over deze evenementen en tevens via documenten de mogelijkheid over wat er o.a. op zo’n expositie was te zien.

 • Expositie in de HARMONIE te Groniningen in jan 1937 van de Kunstkring “De Regenboog”

kunstkring De Regenboog NvhN 30-01-1937

 • 1946/1947 Tentoonstelling in Kunstcentrum “Prinsenhof” te Groningen 22 dec. -5 jan.

 • 1948 Tentoonstelling van werken van Riekeke Prins in boekhandel “De Tille” Wirdumerdijk Leeuwarden tot 31 juli.

 • 1948 Tentonstelling in Pictura te Groningen van leden van “De Grafische” 8 feb. -18 maart.

 • 1953 Tentoonstelling in het Museum van oudheden te Groningen 18 feb -18 maart

 • 1954 Herdekingstoonstelling in Pictura te Groningen van 25 sept tot 10 oktober.

 • Tentoonstelling in Pictura in 1954.

 • 1964 Tentoonstelling in Museum “Het Hogeland” te Warffum 24 sept. – 10 okt.

  

 • 1965 op 4 september in het Gemeentehuit van Bedum

 • Floralia tentoonstelling met werken van Riekele Prins in 1965

 • 1968 Expositie in het Groninger Museum onder de titel “Een halve eeuw De Ploeg 1918-1968”

Op de tenstoonstelling was werk te zien van een 60-tal kunstenaars van “De Ploeg”, ieder gemiddeld met drie werken. Ook waren er drie werken van RP aanwezig.(Foto’s M. Blink.)

 • 1968 Zomerexposities in boerderij “Niehof” te Stedum 27 mei -14 sept.

 • 1970 Expositie in Bedum

 • 1974 Expositie in Bedum in otober

 • 1981 Expositie in Slochteren in de Fraeylemaborg

 • 1982 Tentoonstelling in Bedum aan de Molenweg 1 in het voormalig bibliotheekgebouw

 • 1984 Expositie “Kerken bekeken” in de Synagoge te Gronigen van 24 mei- 17 juni

Ten gelegenheid van een vijftienjarig bestaan van de Stichting “Oude groninger kerken” werd een tentoonstelling gehouden over werken van kunstenaars met als thema een groningse kerk. Omdat Riekele ook veel kerken in zijn werken heeft uitgebeeld waren er een zevental werken van hem te bezichtigen

 • 2005 Expositie in Museum Stad Appingedam Wijkstraat 25 9901 EA Appingedam 12 maart – 24 mei

 • Verkoopwxpositie Art Du Nort ca 2005

Hierbij werd de verzameling van de fam van Wissen in opdracht verkocht.

 • Overzichtstentoonstelling Riekele Prins in Bedum Molenweg 6 van 28 aug t/m 23 nov. 2012.

De tentoonstelling is georganiseerd door het Algemeen Plaatselijk Belang i.s.m. de Stichting Welzijn Bedum

Kllik op de foto’s voor vergrotingen!