Diverse interviews met mensen die Riekele Prins goed hebben gekend

In dit hoofdstuk is het mogelijk een aantal interviews af te spelen. Klik hierbij op de MP3 vermeldingen.  De intervieuws zijn gehouden door de heer  D.P. van Dis uit Bedum. De heer van Dis heeft rond de kunstenaar Riekele Prins veel werk verzet en in de jaren 70 diverse mensen geinterviewd die Riekele Prins goed hebben gekend.

 • Interview met Jakob Kauw. Jakob Kauw kreeg met Johan Sterenberg les van Riekele Prins in het schilderen en tekenen. Het interview is in 1973 afgenomen.

Interview met Henk Heres uit Raalte

Henk Heres was in de jaren 30 medemuzikant en van de muziekmuziek vereniging Concodia te Bedum en daardoor een vriend van Riekele Prins. Ook Riekele was hiervan lid. Later verhuisde Henk naar Raalte in de Nieuwstraat 20


 

Riekele als muzikant naast Henk Heres

 • Interview van Theo Tingen (1890) de dirigent van de muziekvereniging Concordia in de jaren 30

 


 • Interview met Jenne Post een medewerkerer Jenne Post van de vlasfabriek Aalfs.
 • Interview met meester J.J. Strijk ( 1907) van de christelijk lagere school te Bedum

     

Onderwerpen genoemd in interview

 • Interview met Sien Jensema

Sien Jensema was schrijfster en ontving samen met Riekele Prins de Culturele Prijs van Groningen.

Van links naar rechts: Commissaris van de Koningin de heer Ebels, Sien Jensema, Paula en Riekele.

 • Interview met Sjoerd van Nimwegen.
 • Openingstoespraak tijdens de opening van de tentoonstelling van Riekele Prins werken in Bedum 1974

De toespraak werd gehoden door de heer Clevering directeur van het waterschap “Hunsingo ” en vriend van

Riekele Prins.

 •  Interview met Derk Lanenga

Derk Lanenga is een (buitenechterlijk) zoon van Cornelia Lanenga en deze trouwde later met Sjoerd Prins de broer van Riekele). Derk was zeeman.

en door Riekele meerdere keren getekend.Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save