Klik op de foto voor een vergroting!

 • Etsen van de stad Groningen en omgeving

  

A-Kerk in Gronigen 1945 en een paar dagen voor de bevrijding.                   Martinitoren vanuit de tuin van “Pictura”klein-en-groot

De vrachtwagen is van de duitsers met daarnaast een duitse soldaat….                  Er zijn 2 afmetingen hiervan (foto’s  m./Blink)

            

Pepergasthuis. Foto M. Blink.                                                      Vergezicht vanuit Groningen richting Bedum(nieuwjaarskaart.)

                                         

Hoek Stoeldraaierstraat/A-kerkhof aan het einde van de oorlog. In het nog overgebleven pand , A-kerkhof nr 5,

had Koos Niezen, de aangetrouwde neef van Riekele. een kunsthandel. Koos verkocht van hieruit o.a de etsen van Riekele.

                                              

Pand aan de Marktstraat nr 19 bij de Ossemarkt. Dit pand was de voormalige bisschopwoning (foto M. Blink)

    

2 etsen met winterlandschappen bij Helpman in Groningen.De eerste is bij de Ketwich Verschuurlaan en gemaakt in opdracht van de fam. Nanninga. Deze wilde het vrije uitzicht vastleggen na uitbreiding verdere bebouwing. Riekele woonde toen aan de Helperoostsingel.

bij Groningen  

. Bij Groningen ergens                                                                             Gracht op landgoed Groenenstein in Helpman

          

Landgoed Groenestein in Helpman Groningen foto P.Streurman                                 Bij Helpman

                  

.                                           Etsen van ondergelopen land bij het Winschoterdiep bij Groningen. 1945.

Tijdens de winterdagen en bij veel regel liepen de laaggelegen landerijen vaak onder water. Voor Riekele een aanleiding om dit proces op de plaat vast te leggen. Vandaag de dag zie je dit nauwelijks meer door goed werk van de waterschappen.

             

Sneeuwlandschap bij Essen. (foto M. Blink)                                                                 Bij Glimmen

P1020978  weg blauwborgje 3

Wilgen bij Essen                                                               De weg naar Blauw Borgje (foto W. Moorlag) Met achterschrift: g weg blauwborgje (2)

  .  g-blauwborgje 

.  2x  Achteraanbouw van Blauw Borgje met bomen. Vanaf de dijk gezien.                                                                  (foto M. Blink)

                                                   

Blauw Borgje vanaf het Reitdiep gezien

           

Bij Garmerwolde (Lageweg bij Thesinge)                           Garmerwolde Stadsweg 3 met “Ridderborgh”+”Noordermolen”

(foto Gerbrig Rietema)                                                                                                                         (foto Bernard Dost)

clip_13       g-bij-essen

Restauratie Kerk Garmerwolden. Foto Omnia                                      Boerderij bij Essen (foto M. Blink)

          

Hoornse dijk bij Groningen                                                                                             Boerderij aan Hoornse dijk

2 x Landschap aan de Hoornsedijk

  P1020986         

.  De Drents A bij De Punt treedt hier bijten zijn oevers                                                        Kerk bij Leegkerk (foto M. blink)

——————————————————————————————————————————————————————————–

 • Bedum en omstreken

.                             

Oud dorpsgezicht van Bedum vanaf het Boterdiep richting “De Kamp”

Het mooiste oude dorpsgezicht van Bedum met zicht op het einde van “De Kamp” Hier woonden veel oud Bedumer families voor en na de oorlog. Om te beginnen kijken we links op het huis van de familie van Kees Balkema met een kwekerij in groente, druiven en bloemen op het terrein daarvoor tot aan de Boterdiep. In het huisje aangrenzend woonde de familie van der Velde en daarnaast (op de foto en in werkelijkheid er tegenover) de fam. Jan van Dijken (werkte op de tuin van Kees Balkema) en als volgende huisje de familie Mulder. Verder kunnen genoemd worden de familie Smit, nog een familie Jan van Dijken, Rieks Mekkes (de putjesschepper van Bedum) en klompenmaker Postmus.

   g bedum toren

   

.                                                                                                foto M.Blink

                  

Boom en schuurtje achter het gemeentehuis in Bedum.                           Kerk en kerktoren Noordwolde (foto M. Blink)

           

.             2 zelfde etsen met kleine verschillen. Dus verschikkende etsplaten. (foto M. Blink)

         

Dam met gemetselde duiker aan de Ellerhuister-                      Boerderij van Bos aan deze zelfd kleiweg
kleiweg vlak bij Bedum

      

Dorpsgezicht van Bedum vanaf de St. Annerweg. (foto M. Blink)                   Bij St.Annen en dus het St. Annermaar.

Aan de horizon zien we de 3 torens van Bedum.

    

Noordwolderweg tussen Bedum en Noorwolde                                            Boer met kruiwagen bij Bedum. Een van de

ter hoogte van nr 3(?)                                                                                     weinige etsen met een menselijke figuur.

 Knipsel2  g-bij-bedum

Bonestokken rond Bedum (Foto M. Blink)                        Akkerland bij Bedum/Noordwolde (Foto M.Blink)

.                                  

.           Boerenbehuizing bij Ellenhuizen (1942)

Deze ets ging vergezeld met naaststaand epistel en kennelijk is de ets kado gedaan aan iemand.

De schenkers waren leden van de Distributiekring van Bedum in de oorlog waaronder o.a. A.A.M. Jouwstra burgemeester van Bedum van 1917-1943.

           

Bonestokken bij Bedum. (foto M. Blink)                                          In 1954 gebruikt door Riekele en Paula als nieuwjaarskaart

.                                                                                                                 Boerderij van Klooster op Ter Laan 25 bij Bedum (spiegelbeeld}

.                                                                                                                 en hierbij “ontspiegeld” )

.                                                                                                                 Vanaf 1970 bewoond de Melle en Minke Holtman

.                                                                                                                 Van deze locatie is ook de volgende tekening:

      

Huisje op Ter Laan van Blecourt.                                                 1952 Klaverruiters bij Bedum

Koolbouw Noordwolderweg Bedum met het inkuilen van de kolen.

      

Gezicht op Noordwolde ( foto Wormmeester Bedum)               Bij Noordwolde (ook als koppermaandagprent ) foto M.Blink

    

Tochtsloot bij Onderdendam  (foto M. Blink)                                                               Schuur bij boer Stolwijk Ellerhuizen

   

Visnetten in het Boterdiep bij Onderdendam                                                              Maar bij Onderdendam

clip_21 

Bootjes bij Onderdendam. Foto Omnia-Veilinghuis                                                            Boot in Boterdiep (foto M. Blink)

        

.                             2 x de tuin bij dokter Frik met boom en omheining te Bedum. foto Christian Callens

       

Uitzicht vanuit de tuin van dokter Frik.                                                                 De grote boom in de tuin van dokter Frik. (foto M. Blink)

     

2 etsen met karen bij boeskoolboer Oldenburger in Westerdijksthorn op nr 16. Hier is later kunstenaar/architect Herman van Wissen gaan wonen. Nu woont er een zoon van Herman.

       

Toren van Westerdijkshorn. (foto Hoeksema Bedum)                                     Koolland in de winter bij Noordwolde

          g st annerhuisjes

Bij Wolddijk/Westerdijkshorm                                                                               St. Annerhuisjes te Bedum (Foto M. Blink)

                

Ellerhuizen                                                                                                                      Balkengat bij de houtzaagmolen in Onderdendam

            

Landschap bij Bedum (foto J. Zuidema Usquert)                                                                Oprijlaan voormalige borg in Lellens

         g-ingekuild-gras

Bij Bedum met een bult ingekuild gras. Foto M. Blink.                     Wederom ingekuild gras met de zelfde wilgen………… 1939

clip_17  

Wederom ingekuild gras. Foto Omnia-Veilinghuis                              En nog één……………

              
.                         Dorpsgezicht van Garnwerd. Op de foto maakt Riekele deze ets. Tevens de sitiatie 2009.

————————————————————————————————————————————————————-

 • 6 etsen met het kerkje van Oostum.

       

foto: M. Blink

       

(foto Arend en Kieke Jager)

        
Compositie met een “Oostum-achtig” kerkje op terp foto M. Blink

en gebruikt als Nieuwjaarskaart in 1952

—————————————————————————————————————————————————————————–

Fransum met terp en kerkje

     

         

Zijmuur kerkje bij Fransum                                                         Het kerkepad naar het kerkje bij Fransum (foto M. Blink)

.                                                                         g fransum   Foto Agnes Calkoen-Westerhof

Het kerkje op de terp Fransum bij Den Ham. Een prachtig kerkje uit de twaalfde eeuw in een byzonder rustige omgeving. Als je het niet weet dan kom je er nooit. Echter het is de moeite waard hier eens op bezoek te gaan en te genieten van de mooie omgeving en uiteraard het kerkje. Het ligt aan het einde van een doodlopende weg bij Den Ham. ——————————————————————————————————————————————————————————–

 • Meerdere etsen van het Reitdiep

   

  

 

 

Reitdiep (Foto M. Blink)                                    Poel aan Reitdiep bij Groningen met totebel Foto G. de Vries Usquert

                                        

.                                   Het Reitdiep met totebel en sloopschuiten bij de botensloperij van Garnwerd( (Foto E.A. Klaver)

  

Achter de dijk van het Reitdiep                                                                  Reitdiep met gezicht op Garnwerd

   

Het Reitdiep heeft vele ploegschilders geinspireerd!

     RiekelePrins2

Dijk van het Reitdiep.(foto Erven Goldhoorn-Bolhuis ). De ets is gebruikt.                                Nogmaals de dijk van het Rietdiep

als huwelijksgeschenk door Jakob Clevering zie achterzijde:(klik)                                            Foto Erven Goldhoorn-Bolhuis

winter Reitdiep   g reitdiep 9

Reitdiep in de winter                                                                        Nogmaals een mooie Reitdiep (Foto Edward Maatjes)

 

Reitdiep  ( Foto M.Blink)

Reitdiep

—————————————————————————————————————————————————————————–

 • Ets van een steentil bij Steentil

.                                               
As je over deze weg rijdt langs het van Starkenborgkanaal richting Aduard dan merk je niet dat je over een monument rijdt van een stenen brug opgetrokken van groninger baksteen. Omgekeerd zie je wel deze prachtige brug over het Aduarderdiep. Een stenen brug of til en vandaar de naam van het gehucht “Steentil”. Riekele Prins had in het jaar 1935 al in de gaten dat het hier om iets byzonders ging en maakte er toendertijd al een mooie ets van.

——————————————————————————————————————————————————————————–

 • etsen met oude sloop schuiten bij Garnwerd in het Reitdiep 1942

              

 g Garnwerd     


 • Divers etsen van Thesinge.

  

Dorpsgezicht in Thesinge. (foto M. Blink)                                                               Dorpgezicht Thesinge (Foto M. Blink)
     
  
Vergezicht vanuit Thesinge   (foto M. Blink)                                  Thesingermaar (foto.M.Blink)

.                                                                       

.                                                                         Toren van Uithuizermeeden ( Foto William Moorlag)

 • Het groninger wad

         

Foto 2 (M. Blink) : Het groninger wad met de kwelder achter de dijk van de Westpolder ten noorden van Vierhuizen bij de boerderij “Nieuw Onrust”. Hiertoe behoort ook de daar aanwezige eendenkooi. Dit is op de grens van de waddenzee en de voormalige Lauwerszee. Dit stond achter op de ets welke tevens fraai is gedateerd met “Juli 1945”. Onder de ets staat “Voor Anco” . Dit blijkt Anco Louwes te zijn van de Eendekooi in deze Westpolder.

      

Het Wad (foto Hannie van Hoorn)                                                                                   Nogmaals het Wad

      

Vaargeul in het Wad  bij Pieterburen                                                              Het wad met op actergronde de dijk

  g wad7    rp10

Nog een Groninger Wad . (foto M. Blink)    Bij Noordpolderzijl (daar is ook de litho van gemaakt) foto Agnes Calkoen-Westerhof

  g-wad 

Boten op het wad   (foto Omnia-Veiling)                                       Zeegezicht

                                          g Noordpolderzijl 2
Wad bij Noordpolderzijk                                                                                                                  Wad bij Noordpolderzijl

     

Vaargeul en wad bij Noordpolderzijl                                                                    Gezicht op het wad

————————————————————————————————————————————————————————————————

Groninger landschappen bij Winsum

        
Bij Winsum                                                                                        De EE tussen Onderdendam en Winsum. Foto M. Blink  img_0954

           

Het Winsumerdiep                                                                                        Nogmaals het Winsumerdiep

Winsumerdiep  rp6

Waarschijnlijk Winsumerdiep bij Ondedendam.    Winsumerdiep met de uitloop van de  Potmaar bij Winsum. Brug in de verte

.                                                    . Winsumerdiep

Winsumer Meeden                                                                                                  Gezicht in A-Dorp (foto M. Blink)

g-sauwerdermeden-4a       

       

foto Nanou Janssen

Boerderij (4x) aan het einde van de Sauwerdermeeden nr. 4 in de buurt van de Oude/nieuwe Ae Hier woont nu Patrick van Luijn. De boerderij wordt op dit moment gerestaureerd.

Tentijde van de etsen woonde hier Tekke Boer en zoon Henk (12 jaar) die later aldaar ook boer is geweest. Henk speelde vaak veel op de wipkar van foto 3 is me verteld. Ook is over deze boerderij een boek geschreven en heet “De heer van ‘t wold” door Arjen Miedema en goede kennis van Riekele Prins.clip

——————————————————————————————————————————————————————————

 • Etsen van Pieterburen

     

2 etsen van het “Kolkje” bij Pieterburen.                                    De 2e ets (foto J.v Driesum Delfzijl) is vanaf het

Het huisje was indertijd van Harm Stuit                                                                                   het huisje getekend

                                      

Gezicht op Pieterburen.                                                           Doorkijkje kerktoren Pieterburen (Riekele schonk het zijn zuster

.                                                                                                      Pietje als waardering voor de verzorging van mem) 1948

      

Huisje aan het water bij Pieterburen. foto M. Blink.                  Hetzelfde huisje bij Pieterburen bij het trapje aan het water

   

Gezicht op Pieterburen                                                                        Bij Wehe den Hoorn

. .                                                   

.                                                                   Dorpsgezicht Warffum , Zijlsterpad   (foto M. Blink)

——————————————————————————————————————————————————————————-

 • Eenrum

                                                                   g-eenrum-2

Dorpsgezicht Eenrum.(foto M.Blink)                                          Dorpsgezicht Eenrum vanuit een andere hoek (Foto Omnia)

.                                     

.                                                                Landschap bij de boerderij “Huninga” (foto. M. Blink)

————————————————————————————————————————————————————————-

Etsen rond het Warffumermaar” tussen Onderdendam en Warffum

       

Foto Karst Frieling Beilen

.                                                  Foto Ellen Egberink.

foto M. Blink

——————————————————————————————————————————————————————————

       

Bruggetje bij Lutjewolde                                                                               Huisje van “ol” van Kampen achter Sauwerd

         

3 etsen van het kerkje van Breede (bij Warffum)          

rp0     
Bij Breede (Foto Agnes Calkoen-Westerhof)                                                      Haventje bij Den Andel met tjalk. (foto M. Blink)

——————————————————————————————————————————————————————————————–

       

.                                                                                                                                                                                    Foto M.blink

   
.                                                                            Diverse Dorpsgezichten van Obergum                                 (foto H.Postma)

———————————————————————————————————————————————————————————————

       

Overweg bij Woldijk. In het huisje woonde Groenewold.                       Kerkhof bij de terp Wieringerschouw

———————————————————————————————————————————————————————————

      

Boten verhuur bij Foxhol                                                                 Kanaaltje of plas bij Foxhol

Een mooi plekje waar je bootjes kon huren in de jaren 40/50. Is er niet meer en het eerste etsje is in de oorlog gemaakt.

Uit overleveringen ging het hier om de buitenverhuur van de familie Siekmans en later Nieboer.

Overigens had Riekele weinig met Oost-Groningen en denk dat dit de meest oosterlijke locatie is geweest waarvan hij iets heeft gemaakt!

 Gezien de locatie is gedempt hierbij nog een oude foto zoals het ooit was. Rechts het hek die ook op de ets staat. De ets is in spiegelbeeld afgedrukt.

     

Vissersboten bij Zoutkamp. 1939                        Zoutkamp haven. Foto M. Blink

                                            

.                                                      Fuiken aan het Schildmeer. Foto G. de Vries Usquert

——————————————————————————————————————————————————————————-

  

Gezicht op Baflo (foto familie Schuringa)       (ets met verkleinde plaat)                                Adorp

—————————————————————————————————————————————————————————-

 • Ets van de molen “De Hoop” in Garsthuizen.

        

Deze achtkantige molen dateert uit 1839 . Een zeer fraaie ets en verder zijn er geen werken van Riekele bekend met een complete molen van dichtbij getekend. In het verleden woonde de familie Nienhuis in de molen. De ets behoort ook toe aan deze familie en kennelijk is de ets dan in opdracht gemaakt. foto Anja Lubberink-Holstein.

——————————————————————————————————————————————————————————–

     ets-riekele-prins--boerderij-met-bomen1

Huisje in Toorwerd (foto Bert Prins)                                Nog 2maal dit huisje in Toornwerd aan de Ossegang.

                                                   

.                                                            Terpafgraving bij Eenum

  

Kloosterkerk te Aduard                                                                                             Ezinge

   

2 etsen met wilgen                                                             Deze ets is in het werk gesigneerd en gedateerd met “RP ’39”

                        
2 zelfde etsen met bomen. Met zwarte en rode inkt. (foto’s M. Blink)

———————————————————————————————————————————————————————————–

Mensingeweer

   

Kanaal dat langs Mensingeweer loop met toren links.                                                 Gezicht op Mensingeweer

——————————————————————————————————————————————————————————–

    

Het verdwenen dorp Oterdum.                                                                                                                                        (foto M. Blink)

 

P1170128

Keukens boven het water in Appingedam

———————————————————————————————————————————————————————————-