(klik op de foto’s voor een vergrotingen)

 • Het allereerste begin van het tekenen van Riekele Prins

   
Riekele tekent afbeeldingen van een kalender na. Hij deed dat tijdens zijn ziekte van de “Bof” toen hij ca 14 jaar was.

 • 2 tekeningen van de Walfriduskerktoren in Bedum (klik op de foto voor een vergroting)

        

In het huisje met de raampjes rechts woonde de opoe van de                                   foto Gemeente Bedum via henk Reijsoo.

dochters van Kees Balkema (foto fam Balkema)

   

Graanhoppers bij St. Annen.                                                                                            Dorpsgezicht Bedum met de bekende toren

 • Tekeningen Bedum de Kamp

Het mooiste oude dorpsgezicht van Bedum met zicht op het einde van “De Kamp” Hier woonden veel oud Bedumer families voor en na de oorlog. Om te beginnen kijken we links op het huis van de familie van Kees Balkema met een kwekerij in groente, druiven en bloemen op het terrein daarvoor tot aan de Boterdiep. In het huisje aangrenzend woonde de familie van der Velde en daarnaast (op de foto)de fam. Jan van Dijken en als volgendehuisjede familie Mulder. Verder kunnen genoemd worden de familieSmit, nog een familie Jan van Dijken en Rieks Mekkes (de putjesschepper van Bedum)

   

   

          

.                                                 kamp

.

                                                           

.                                                                  Het gemeentehuis in Bedum gedateerd 1934. (foto Gemeente Bedum via Henk Reijsoo)

De tekening is gemaakt in opdracht van de gemeente Bedum en als Jubileumcadeau geschonken aan raadslid Lijfering. In 1969 is de tekening op een veiling uiit de inboedel van Lijfering weer terug gekocht door burgemeester Lindeboom en zodaning weer in het bezit van de gemeente Bedum gekomen.

    

Boerderij aan het einde van de Sauwerdermeeden nr. 4                                                       Noordwolderweg Bedum

                

Brug over het Kardingermaar bij Fraamklap bij het huis van Pietje (zuster RP).                                  Boom bij dokter Frik

               
Boomgaard doker Frik in Bedum (foto Karst Frieling)                             Huis te Fraamklap bij huisje van Pietje (bestaat niet meer)

            

Kerk Noordwolde (foto Gemeente Bedum via Henk Reijsoo)                                Rooms Katholieke kerk Bedum

        

Terlaan in de mist bij nr 22                                                                   Terlaan bij nr 22 (het rechter huis waar de fam. de Wit woont)

  img_0954

Tochtsloot bij Onderdendam met boerenbehuizing.De  Ee tussen Onderdendam en Wnsum    foto Agnes Calkoen-Westerhof img_0953

              

St.Annerhuisjes bij Bedum (Beide foto’s Gemeente Bedum via Henk Reijsoo)                                 Onderdendam

             

Bij Garmerwolde (bijdrage M. Blink)                                             Boerderij boer Klooster Terlaan 25 (zie ook “etsen groningen)

     Gezicht op Adorp. (foto M. Blink)

——————————————————————————————————————————————————————————–
       

Litho met drents landschap                                                                               Litho met kwelderlandschap bij Noordpolderzijl

          

Kolkje bij Pieterburen                                                                                                  Huisje met klimop in Toornwerd aan de Ossegang.

wp_20170325_035   wp_20170325_024

Kerktoren en boerderijtje te Kantens. (Foto’s Jan Boerema, 2017).

De locatie van het boerderijtje, reeds in 1900 afgebroken, is aan binnenbocht van de Bredeweg en schuin tegen over Bredewegstraat 1. Riekele maakte het naar een document in opdracht van het bewoners-echtpaar Drewes Boerema en Hilje van der Ploeg, de ouders van Jan Boerema, de grootouders van Drewes Boerema, en de overgrootouders van Jan Boerema, de inzender van de werken.

 • Gezicht op Adorp

.                                                    

 

 • Tekeningen van boerenkarren op Westerdijkshorn 16. (Diekshörn op z’n gronings)

         

         

.                           foto Zwaan van der Beek-Miedeman Canada

5 tekeningen van karren bij boeskoolboer Oldenburger en zijn huisje.Later is in 1941 de kunstenaar/architect Herman van Wissen en vriend van Riekele hier gaan wonen. Nu woont daar de zoon van Herman. Hierbij de locatie in 2010:

                                      

.                                                                    Dorpsgezicht Westerdijkshorn. (eigendom J.F. van Wissen)

——————————————————————————————————————————————————————————-

 • Tekening van het Poortershuisje in Groningen

   poo

.                                                                                                                         (foto: Anne de Ruiter)

2  prachtige krijttekeningen van het mooiste niet meer bestaande stadsgezicht van Groningen. Het “Poortershuisje” was gesitueerd aan het Damsterdiep ter hoogte van de Oostersingel en deed dienst als tolhuis voor schepen die Groningen via het Damsterdiep binnenvoeren. Via het deurtje in de zijgevel kon het geld eenvoudig via een klomp aan een hengel worden geïncasseerd.

Het Poortershuisje gebouwd rond 1650 is in 1945 afgebroken wegens ernorme schade ontstaan in de oorlog. In 2008 zijn de fundamenten nog verwijderd t.b.v. de nieuwe parkeergarage aldaar.

De tekening is gemaakt in de jaren 40/45. Dit kan worden afgeleid aan de overdadige klimop aan de gevel die van kleine plantjes in de jaren 20 na jaren het huisje geheel heeft overwoekerd. Aan de hoogte van de klimop is een goede tijdsdatering mogelijk gebleken.

            martini 2b

A-Kerk gezien vanaf de eerste verdieping A-Kerkhof 5                                                          Martinitoren vanuit tuin Pictura

waar Koos Niezen een kunsthandel had.

                                                    g stoeldraaierstraat

.                                                         De puinhopen van de Stoeldraaierstraat direct na de oorlog.

.                                                           Het pand van Koos Niezen staat er nog links. A-kerkhof 5

    

 

Achter herenhuizen in Groningen.                                                               Landschap onder de rook van de stad Groningen.

(foto Gemeente Bedum via Henk Reijsoo)

.                                        

De AA Borg aan de Van Heemskerckstraat in Groningen. De tekening is in 1947 door het personeel geschonken aan de toen vertrekkende directeur de heer Drs J Hk Hoornweg en dus in opdracht door Riekele voor het personeel gemaakt.De AA Borg was een observatiehuis voor moeilijk opvoedbare jongens.          

      Blauwborgje   Blauwborgje

p1100769  

Met HvT stempel. Collectie van Herman van Teerns                   Landschap bij Blauw Borgje met gezicht op de stad Groningen

Hier zien we vier tekeningen vande locatie “Blauwborgje” onder de rook van Groningen bij het Reitdiep. Veel Ploegleden van het eerste uur kwamen hier samen om te schilderen en met elkaar te communiceren over de Kunst. Ook Riekele is deze locatie niet ontgaan en hier zien we ook duidelijk de dikke bomen die stonden tussen de boerderij en de Reitdiepsdijk.

———————————————————————————————————————————————————————————-

 • Gewassen pentekening van de Grote kerk te Overschie.

                                             

historie

Gebouwd in 1900-1901 naar een ontwerp van Bernhard Hooijkaas jr. als opvolger van een in 1899 door blikseminslag verwoeste kerk. De toren is op hoofdlijnen een reconstructie van de afgebrande kerktoren en eigendom van de Gemeente Rotterdam; kerk eigendom van de ‘kerkelijke’ gemeente. Beide rijksmonument.

————————————————————————————————————————————————————————-

                                    

Woonboten in het Boterdiep tegenover de vlasfabriek. Op deze locatie ongeveer moet ook de woonboot van Riekele en Paula “De Adriaan” hebben gelegen.

                              

.  2 tekekeningen die zich aan weerszijden van het zelfde vel bevinden voorstellende “scheepvaart in het Boterdiep”

foto Kees Westerdijk Bedum


    

Middelstum (Provinciehuis Groningen)                                            Kloosterkerk Aduard

     

Huis met schuur                                                                                                             Boerderij met korenschoven

   

Prachtige korenschoven (Lijfering Bedum)                      Huisje aan de oude Stadsweg richting Ten Boer

                                      uq1a clip

Gezicht op Usquert. De straat op de voorgrond is de Raadhuisstraat. Op de voorgrond staat het linker pand op de hoek Raadhuisstraat-Hoogtjestraat. Het was een cafe met doorrit. De deur in de schuur is de ingang of uitgang van de doorrit. Riekele heeft het getekend vanuit villa Kona. Het rechter huisje is reeds afgebroken.

    

.                        2 Tekeningen van drentse landschappen “Bij Yde” en “Vries” beide gedateerd 1935. (Variant van foto 1: )

             
Boerderij bij Loon in Drente                                                                                        Mooi oud landschap in Drenthe met korenschoven

lieveren jul 42  lieveren jul 42 (3)  lieveren jul 42 (2) Clip_5

Fraaie roodkrijt tekening van Lieveren. De tekening  werd in juli 1942 door Paula aan haar familie Westerhof-Niezen geschonken. Dit  als blijk van waardering voor de uitnodiging van Riekele en Paula in hun vacantie verblijf “de Tip” te Lieveren. Hier leerden Paula en Riekele elkaar toen  voor het eerst kennen. Zie ook het hoofdstuk “over Riekele” (foto;s Agnes Calkoen-Westerhof.)

——————————————————————————————————————————————————————

 • 4 tekeningen gemaakt tijdens de kampeerweekenden op Ameland bij Deksen Staats in 1934.

Tijdens deze sessie heeft Riekele ca. 50 tekeningen gemaakt

     

Duin met bos op Ameland 1935                                                                  Duin Ameland (foto Karst Frieling Beilen) 1934

            

Duinen en strand op Ameland (foto Jelle Prins) 1934                                           De duinen van Ameland met rechts het bos.

.                                                    

.                                                     Landschap Ameland met gezicht op de R.K. kerk in Nes.

——————————————————————————————————————————————————————————–

 • Diverse kleine tekeingen op ansichtkaartformaat en gestuurd aan o.a. Herman van Teerns.

(foto’s D. van Teerns Eelde)

       

Arbeidershuisje bij Bedum                                                    Onze Lieve Vrouwekerk” in Damme bij Brugge in West Vlanderen

    

Hindelopen                                                                                                             Schiermonnikoog 1948

         

Emmen aug 1947                                                                                                  Locatie Belgie (foto M.Blink) RP 015a - Copy  Nieuwsblad van het Noorden 27-09-1935

               rp3

.   Thorn 1945                                                                                          Bij Lieveren     rp4  (foto Agnes Calkoen-Westerhof)

====================================================================================================

    

Composite tekeningen met een gezicht op het groninger landschap vanuit de toren van Thesinge. Aan de horizon zien we Groningen,

links in het landschap Bedum en ook het kerkje van Oostum is rechts van het Thesingermaar waarneembaar. Niet geheel de werkelijkheid

De gekleurde tekening is gemaakt in opdracht van het Nieuwsblad van het Noorden voor de kerstbijlagen in 1948.

—————————————————————————————————————————————————————————

 • Tekeningen van het Reitdiep.

    

     

foto: Truus Boerma

    

Fraai aan het Reitdiep met in de verte Garnwerd. (Foto F,H, Prins)

reitdiep    

.                      Fpto M.Blink

.                                                       

.                                                         (foto W. Moorlag.)

——————————————————————————————————————————————————————————————

           
.                                                           2 tekeningen met stadsgezichten in Dordrecht.

Hoorn met “De Hoofdwacht” (foto M. Blink)                             Enkhuizen met de “Drommedaris” (Foto’s M. Blink)

         

Gronings landschap.                                                                                             Foto Kunsthandel “Art du Nort” Gezicht op Middelstum

    

Kerk van Breede (bij Warffum)                                                                                                  Hooibulten bij boerderij (foto Truus Wierda)

                  

Huisje Harm Prins Beesterswaag                                                                                                 Wilgen

      tekening woonboot

stalinterieur                                                                                   Woonboot in Groninger Maar (Fotot Agnes Calkoen-Westerhof.)

           

Kerk in Wirdum.                                                                                  Wadkwelder met vaargeul. Mogelijk bij Pieterburen.foto F. Kiestra

          

.                                                                2 tekeningen van het Waddenlandschap vanaf de dijk getekend.

.                                             clip_20

.                                                                          Boten in haventje  bij  het Wad

                                                    

.                           Het huisje van de eendenkooi in de Westpolder waar Buwalda kooiker was. Riekele is hier in de oorlog ondergedoken.

                    

.                                                                          2 tekeningen van het kerkje van Leegkerk

              

Obergum bij Winsum                                                                                                                Tuinhuisje bij boerderij “Huninga” bij Leens

 
Winterlandschap bij Usquert .                                                                                                 Dorpgezicht Uitwierde (foto Jan Hoekstra)

.                                                     

.                                                           Kerkje van Oostum (foto M. Blink)

        

Bij Lieveren. (foto mevr. M.M. Veening-van der Werf.)                                               Huis/boerderij bij Rhee

                

Dorpsgezicht in Donderen in Drente                                                                                                      Heidezoom bij Tinaarlo

      P1050097

Schaapskooi Orvelte                                                                                                               Schaapskooi Ballo.(foto Hiddo Wessels)

              

Uitloop Drentse A in Noordwillemskanaal met hoogholtjes(foto Mevr. M.M. Veening-van der Werf) zie ook ets:

                                                           g drense a

.                                                                 Hoogholtje bij de uitloop van de Drentse A bij de witte molen

             

Boerderij met schuren ergens in Drente. (Foto K. Prins)                                                Giethoorn ( Foto K. Prins)

         

.                                                                   2 tekeningen van boerderijen bij Anderen in Drente

           

Landschap bij Eernewoude                                                                                        stadsgezicht in Sloten (foto J. Blanken)

  

.     Gezicht aan een “grote” rivier.                                                               Boerderij aan de Spaarne (foto Jack  Welp)

                    

Riekele deed Giethoorn aan tijdens een bezoek aan Henk                                                                                Veere

  

Stadsgezicht in Bolsward                    Landschap rond de Spaarne.     (Is gemaakt voor :”Mieke” of wel Mieke van Teerns)

Heres in Raalte. De moeder van Henk woonde aldaar.1930

                        

De Vischpoort van Elburg                                                                     Een niet alledaags landschap van Riekele: Een bosgezicht!!

.                                                                                                                    Mogelijk de Veluwe of gewoon in Drenthe……

gelderland 3    Veluwezoom 3

Boerderij in Gelderland met een zg. éénroeder hooimijt.     (foto’s van W.Moorlag.)             Op  de veluwezoom met bebouwingen.

                   

Stadsgezicht Brugge                                                                                                                                    Ergens in het buitenland

mon2   clip_16
Ruïne bij Montreuil  in Frankijk                                                   Nog een ruïne  in Frankrijk, Foto’s Omnia-Veilinghuis